Om erhvervspolitikken

Erhvervspolitikken er et værktøj til dialog med virksomheder og øvrige lokale og regionale interessenter om, hvordan vi forbedrer rammevilkårene for erhvervslivet

Erhvervspolitikken blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 16. december 2014. Indsatserne er defineret af Hvidovre Erhvervskontaktudvalg og kommunens økonomiudvalg. De konkrete initiativer realiseres i fællesskab med virksomhederne og på tværs i kommunen.

Indsatsområderne vil blive prioriteret gennemført efter aktualitet, ressourcer og mulige samarbejdspartnere. Sammen med virksomhederne vil vi fortælle om mulighederne i kommunen og dermed synliggøre, at vi er en attraktiv erhvervskommune.

Vi vil bl.a. bruge dialogmøder og kommunens erhvervshjemmeside til at fortælle om de indsatsområder og initiativer, vi sætter i værk og til at dele gode erfaringer og historier. Vi vil løbende måle på effekten og tilpasse vores indsats i forhold til initiativer og aktiviteter, der igangsættes.

Erhvervspolitikken 2015-2018 er bygget op omkring de tre temaer: