Erhvervsservice

Den gode relation giver grundlag for styrket samarbejde

Med et større kendskab og en styrket relation får kommunen og lokale virksomheder indsigt i hinandens virkelighed og forståelse for hinandens vilkår. Det giver et solidt fundament for et tæt fremtidigt samarbejde til gavn for virksomhederne og byens borgere.

 

læs mere om arbejdet med erhvervspolitikken

Netværk

Vi inviterer større og mindre virksomheder samt detailhandelen til samarbejde gennem Hvidovre Erhvervsklub, Erhvervsforum Hvidovre og til dialogmøder med interessenter.

Status på aktiviteter: 

  • Erhvervsforum Hvidovre for mindre virksomheder er etableret og holder to møder om året. Emnerne varierer, men der er god mulighed for at virksomhederne på tværs af brancher kan møde hinanden. Læs mere om Erhvervsforum Hvidovre her (åbner i nyt vindue)
  • Hvidovre Erhvervsklub, som er et netværk for virksomheder med mere end 20 ansatte holder to møder årligt. Læs mere om Hvidovre Erhvervsklub her (åbner i nyt vindue)

Bedre erhvervsservice

Vi har fokus på at udvikle erhvervsservicen for virksomhederne”. Rettelse til status på aktiviteterne: ”Der bliver løbende udført tilfredshedsmålinger for at styrke kommunens service  indenfor sagsbehandlingen på byggesagsområdet, virksomhedsservice i jobcenteret og miljøtilsynet.

Status på aktiviteterne:

  • Der bliver løbende udført tilfredshedsmålinger for at styrke kommunens service på erhvervsområde. Siden 2015 har kommunen i udvalgte periode gennemført tilfredshedsmålinger på den oplevede kvalitet i sagsbehandlingen på byggesagsområdet, virksomhedsservice i jobcenteret og miljøtilsynet. 

Fremtidens arbejdskraft

Vi inviterer lokale virksomheder til at klæde de unge bedre på til uddannelsesvalg og fremtidens arbejdsmarked bl.a. gennem matchmaking og 'Mød en virksomhed', der styrker virksomhedernes muligheder for at rekruttere arbejdskraft.

Status på aktiviteter:

  • I maj 2015 blev der holdt to matchmakingmøder mellem skoler og virksomheder for at drøfte fremtidige samarbejder.
  • Messen Mød en virksomhed er blevet en årlig begivenhed, hvor elever og forældre møder private og offentlige virksomheder. Der fokuseres på job, hvor der kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden.