Avedøre Holme

Avedøre Holme - fremtidens arbejdsplads

Avedøre Holmes gode beliggenhed og unikke rammer rummer uudnyttede muligheder for at matche virksomhedernes fremtidige behov. Erhvervsområdet skal være attraktivt og dynamisk for at tiltrække nye virksomheder og give bedre udviklingsmuligheder til eksisterende virksomheder.

Læs mere om arbejdet med erhvervspolitikken

Udvikling

Vi skaber bedre muligheder for udvikling af området bl.a. ved at arbejde for en ny lokalplan, som giver plads til en bredere sammensætning af virksomheder.

Status på aktiviteter:

  • Kommunen er i dialog med lokale virksomheder, Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme, Erhvervsstyrelsen og Dansk Industri (DI)
  • Der er gennemført interviews med virksomheder, der har særlige behov ift beliggenhed. 
  • I 2016 blev Vision 2035, som beskriver hvordan Avedøre Holme vil se ud i 2035, vedtaget.

Rammer

Vi tilpasser løbende rammer, så de tilsvarer virksomhedernes behov, fx for parkering, forskønnelse og infrastruktur.

 

Status på aktiviteter:

  • Der holdes jævnligt møder med Industri- og grundejerforeningen Avedøre Holme om rammerne.
  • I maj 2016 har en gruppe virksomheder gennemført en mobilitetsanalyse for at kortlægge deres medarbejderes transportvaner. Der er efterfølgende oprettet et åbent mobilitetsnetværk for lokale virksomheder.
  • På baggrund af drøftelser om parkeringsforholdene i området er der på udvalgte veje igangsat forsøg med ændret parkering for at forbedre udsynsforholdene.
  • Der bliver arbejdet på at forbedre trafikforholdene, særligt trængslen i rundkørslen.

Markedsføring

Vi samarbejder med virksomhederne om at synliggøre Avedøre Holmes potentiale. Det sker blandt andet ved hjælp af artikler i lokale medier og kommunens digitale nyhedsbrev (Erhvervsnyt).

Status på aktiviteter:

  • Branding af Avedøre Holme sker gennem centrale kanaler - eks. Copenhagen Capacity og til regionens erhvervsejendomsmæglere.

Vision for Avedøre Holme

Læs visionen her